SİGORTA SEKTÖRÜ EMEKLİLİK YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN BASIN DUYURUSU

28/2/2002 tarihli ve 24681 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmış olup; yeniden düzenlenen Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelik 13/03/2013 tarih ve 28586 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Yönetmelik ile getirilen bazı önemli yenilikler aşağıda özetlenmektedir:

1-) Emeklilik yatırım fonlarının portföylerine alınabilecek varlıklar çeşitlendirilmiş, bu kapsamda bireysel emeklilik yatırım fonlarının altın fonları, kira sertifikası fonları ve fon sepeti fonları gibi yeni portföy yapıları ile kurulabilmesine, ayrıca mevcut fonların da bu ürünlere yatırım yapabilmesine imkân sağlanmıştır. Dolayısıyla yeni düzenleme ile faizsiz enstrümanlardan oluşan yatırım fonlarının kurulması mümkün hale gelmiştir.

2-) Yıllık net getirisi ait olduğu fon grubunun yıllık ortalama net getirisinin altında kalan bireysel emeklilik fonlarının yönetiminin belirlenecek kriterler çerçevesinde başka portföy yönetim şirketine devrinin Kurul tarafından talep edilebilmesine ilişkin düzenleme yapılmış olup, bu düzenleme ile portföy yönetiminde rekabetin ve performansın artırılması, katılımcıların elde ettikleri getirinin ise artırılması hedeflenmiştir.

3-) Bireysel emeklilik sisteminin gelişimine katkı sağlamak ve emeklilik yatırım fonlarının maliyetlerini azaltmak için, yatırım fonlarından alınan Kurul kayıt ücreti, emeklilik yatırım fonları için %40 oranında azaltılarak yüz binde 3e indirilmiştir.

4-) Ayrıca, Devlet katkısının değerlendirileceği katkı fonlarından, yine sisteme gereken desteği sağlamak amacıyla Kurul kayda alma ücreti alınmamasına karar verilmiştir.

5-) Emeklilik yatırım fonların maliyetlerinin azaltılmasını ve kamunun etkin bir şekilde aydınlatılmasını sağlamak amacıyla, emeklilik şirketlerinin yatırımcılarını bilgilendirmelerinde Kamuyu Aydınlatma Platformunu kullanmalarına imkân tanınmıştır.

6-) Başvuru süreçlerinin basitleştirilmesi ve kısaltılması amacıyla emeklilik yatırım fonlarının kuruluş ve kayda alma başvurularının birlikte değerlendirilip sonuçlandırılmasına imkân sağlanmış, bu sayede emeklilik yatırım fonlarının katılımcılara sunulma süreci hızlandırılmıştır.

7-) Yönetmelikte belirlenen esaslar çerçevesinde fon portföyünün mevduat/katılma hesaplarında değerlendirilebilecek oranı %25e, tek bankada değerlendirilebilecek oran ise %6ya çıkarılmıştır.

8-) Fon hesap ve işlemlerinin yıllık dönemler itibarıyla bağımsız dış denetime tabi tutulması öngörülmüştür.


Kamuoyuna saygıyla duyurulur.


[ Yazıyı Oku ]

<<ılk Baş <Önceki | 1 | 2 | 3 | 4 | Sonraki> En Son>>